Barion Pixel

Applikáció Általános szerződési feltételek

Bevezetés Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az applikációnkban elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő/vevőáltali használatának feltételeit A Felhasználó az applikáció használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Vásárlási feltételek, Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Bevezetés Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az applikációnkban elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő/vevőáltali használatának feltételeit A Felhasználó az applikáció használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Szolgáltató és Üzemeltető: Tari Ádám (Egyéni Vállalkozó). A vállalkozás működési száma: 52707131; székhelye: 3556 Kisgyőr, Akác út 18. , Adószáma: 69107193-1-25; e-mail: atppteam@gmail.com

Emellett az ATPP Sport Kft és ATPP FITT Kft tulajdonosa, melyeknek székhelye szintén: 3556 Kisgyőr, Akác út 18. (Cég Adószáma: 27329771-1-05, 27439870-1-05) ;– mely az Ön személyes adatait kezeli, különös figyelmet fordít az adatvédelemre.
e-mail: adamtari6991@gmail.com, atpp.fitt.kft@gmail.com.

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal az applikációban közzéteszi. Felhasználók az applikáció használatával elfogadják, hogy rájuk nézve az applikáció használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett applikációba, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az applikáció tartalmának megtekintésére/használására.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot az applikáció, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint az applikáció terjesztésének tekintetében. Tilos az applikáció megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül!

Applikáción belüli tartalom használata: Az applikáción belüli tartalmat a felhasználó saját felelősségére használja. A szolgáltató nem vállal felelősséget az applikáción belüli gyakorlatok helytelen elvégzéséből történő sérülésekről. A felhasználó az itt olvasott ÁSZF-ben tartalmazott információkat elfogadja és tudomásul veszi.

APP Regisztráció/vásárlás:

Felhasználó az applikációban történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és az applikációban közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli!

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért (esetleges anyagi károkért), ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, applikáción belüli előfizetését nem vonja vissza időm belül, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik! Weboldalunkon, illetve/vagy applikációnkban regisztrációkor a felhasználó automatikusan felkerül az email listánkra, amiről bármikor leiratkozhat, amennyiben nem kíván levelet kapni tőlünk.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A megjelenített termékek/szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg az applikáció letöltési helyéről (Apple Store, Google Play). 

felhasználó fizetési kötelezettségei az említett 2 cég szabályrendszere/adatkezelése szerint történik, amikről a felhasználó itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=en-USés https:// www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ 

A termékekre/szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak euróban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát/adót.

Rendelés menete és Fizetés:

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik az applikációba, majd bejelentkezve csomagot választhat, a kiválasztott csomag ára az ingyenes próbanapok letelte után automatikus levonásra kerül a felhasználó által használt telefonhoz hozzáadott bankkártyáról/bankszámlaszámról (Apple ID). A levonás összege automatikusan történik, ez a csomag összegével megegyező és forintban értendő.

Előfizetés módosítása, lemondása: A felhasználó bármikor csomagot válthat a ’Manage Subscription’ résznél az Apple Store, vagy Google Play-ben. Amennyiben a felhasználó leakarja mondani az előfizetését, akkor annak lejárta előtt legalább 24 órával kell megtennie, utána automatikusan megújul és levonja a felhasználó által megadott Apple ID-hoz kapcsolt kártyáról az összeget, ami nem visszatérítendő! 

Csupán az applikáció törlése nem szűnteti meg az előfizetést, csakis az Apple Store, vagy Google Play áruházon belül tudja lemondani a felhasználó! A wifi hálózat nélküli helyen tartózkodás nem jelent kivételt az előfizetés megszűntetése alól, ez nem használható ürügyként és nem kérhet a felhasználó az ezekből fakadó problémák miatt pénzvisszatérítést!

Az előfizetést Apple-nél (IOS eszközön) itt tudja a felhasználó lemondani: https://support.apple.com/billing – Google-nél (Android eszközön) pedig ezen a linken keresztül: https://myaccount.google.com/payments-and-subscriptions

Amennyiben egyéb probléma, vagy kérdése merül fel, a ’Profilom’ menüpontban, azon belül ’Adataim’ oldalnál a ’contact’-gombra kattintva tud velünk kapcsolatba lépni/emailt küldeni.

Pénzvisszatérités: Felhasználó az előfizetésével tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik, így a kiválasztott csomag utáni előfizetést követően a szolgáltatónak nem áll szándékában pénzvisszatérítést adni.

Előfizetések feldolgozása:

Az előfizetés feldolgozása azonnal megtörténik. Az ingyenes próbaidőszak 7-napig tart, ami NEM MINŐSÜL ELŐFIZETÉSNEK, a lejárta után nem indul el az előfizetés automatikusan.

Visszaigazolás: Minden előfizetésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy az előfizetését követően egy automatikus e-mailt kap az előfizetése beérkezéséről fizetési bizonylattal együtt.

Amennyiben az applikációban hiba vagy hiányosság lép fel a csomagoknál/áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti az előfizetését, vagy elállhat a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg az előfizetés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

A számlát az email tartalmazza. Felhasználó az előfizetésével tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Applikáción belüli pontok felhasználása: Az applikáción belül a felhasználó pontokat gyűjthet, amit a weboldalunkon (atpp.hu) keresztül használhat fel regisztráció után. A weboldalunk ÁSZF-je az applikáció ÁSZF-jétől eltérő. A weboldalunk ÁSZF-jéről a felhasználó itt tájékozódhat: Átalános Szerződési Feltételek

Felhasználó adatainak megőrzése és törlése: A felhasználó adatait a regisztrációtól számítva menti a rendszerünk. Amennyiben törölni szeretne minden adatok a felhasználó, a Profilja törlésével megteheti. (Profilom menüpont, Adatok, Adatok szerkesztése – Profil törlése)

Adatvédelem: A felhasználó adatainak védelméről az Adatkezelési Nyilatkozatunkban tájékozódhat.